Join our team
Katedra organické chemie | UPOL

Aktuality

Odborný seminář: Praktické aspekty "counter current" chromatografie

více


Interní seminář: Cupper-free click reactions - current state of arte

více


Interní seminář: Possibility of novel linkers for SPOS

více


Interní seminář: New systems for fluorescent labeling of mitochondria

více


Interní seminář: Labile or resistant Rink resin

více


Interní seminář: Unexpected reaction or hydrazones on solid support under base treatment

více


starší aktuality >>>

Projekt Kombinatoriální chemie ve výzkumu i vzdělávání (ve zkratce Kombichem) s reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0009 je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 20.výzvy, prioritní osa 7.2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 7.2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

V rámci projektu pracuje výzkumný tým začleněný do centra Biomedreg zřízeného na Univerzitě Palackého v Olomouci, který se zabývá syntézou na pevné fázi a kombinatoriální chemií. Tým založený na mezinárodní bázi je veden prof. Krchňákem, českým expertem působícím 15 let v USA, který svou odbornou kariéru zasvětil vývoji metod, metodik a instrumentace pro aplikace v oblasti kombinatoriální chemie.

Nový tým vyvíjí moderní chemické postupy a instrumentální nástroje pro přípravu chemických knihoven. Důležitým aspektem projektu je implementace některých metod řízení výzkumu, které jsou přenášeny z University of Notre Dame, kde pan prof. Krchňák v současně působí, do týmu Kombichemu. Projekt také řeší zavádění vzdělávacích aktivit v oblasti medicinální chemie, a to jak pro členy nového týmu, tak pro ostatní studenty a vědecké pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Admin | 2011 | created by Martin MIKLOŠ