Join our team
Katedra organické chemie | UPOL

Aktuality

Odborný seminář: Praktické aspekty "counter current" chromatografie

více


Interní seminář: Cupper-free click reactions - current state of arte

více


Interní seminář: Possibility of novel linkers for SPOS

více


Interní seminář: New systems for fluorescent labeling of mitochondria

více


Interní seminář: Labile or resistant Rink resin

více


Interní seminář: Unexpected reaction or hydrazones on solid support under base treatment

více


starší aktuality >>>
Konference:


Datum:10. - 13. 9. 2013
Název:6th Central Europe Conference, Trieste, Itálie

ZúčastněníJ.Hlaváč, A.Harrison, M. Petráček
Informace:V termínu od 10.9. 2013 do 13. 9. 2013 se zúčastnili členové vědeckého týmu projektu Kombichem doc. Jan Hlaváč, dr. Aidan Harrison a Mgr. Marek Petráček mezinárodní konference „Chemistry towards Biology“, která byla organizována Universitou v Trieste. Na této konferenci členové týmu prezentovaly své vědecké výsledky formou přednášek. V průběhu konference proběhla řada zajímavých přednášek z oblasti chemie, biologie, biochemie i teoretické chemie. Své výsledky diskutovali nejen vědci z akademického prostředí, ale také zaměstnanci farmaceutických firem.
Fotogalerie


Datum:6 .7. - 13. 7. 2013
Název:18th European Symposium of Organic Chemistry, Marseille, Francie

ZúčastněníV. Fülöpová, B. Lemrová
Informace:V období od 6. 7. do 13. 7. 2013 se zúčastnily členky vědeckého týmu projektu Kombichem Mgr. Barbora Lemrová a Mgr. Veronika Fülöpová zahraniční konference s názvem 18th European Symposium of Organic Chemistry (ESOC 2013) v Marseille ve Francii. Na konferenci byl představen současný výzkum výzkumného týmu projektu Kombinatoriální chemie ve výzkumu a vzdělávání formou posterů, konkrétně byly prezentovány postery na téma: Solid-Phase Synthesis of Trisubstituted Benzo[1,4]diazepin-5-one Derivatives a Solid-Phase Synthesis of 4,7,8-Trisubstituted 1,2,3,4-Tetrahydro-benzo[e][1,4]diazepin-5-ones. Součástí prezentace výsledků byla bohatá diskuze s ostatními vědeckými pracovníky o současných trendech v organické syntéze, speciálně na poli syntézy na pevné fázi.

Fotogalerie


Datum:7. - 12. 7. 2013
Název:European Summer School, Urbino, Itálie

ZúčastněníW. Dehaen, M. Petráček
Informace:V období od 7. do 12.7.2013 se zúčastnili členové vědeckého týmu projektu Kombichem Mgr. Marek Petráček a Mgr. Wim Dehaen týdenní letní školy s názvem European Summer School v italském Urbinu. V rámci letní školy proběhly posterové sekce s prezentací výsledků prací přítomných studentů. Dále proběhl cyklus přednášek na téma onemocnění horních cest dýchacích, další cyklus přednášek byl věnován novým strategiím ve výzkumu a vývoji léčiv. Jedno odpoledne bylo věnováno interaktivnímu workshopu, kde byl popisován model proteinu, na který byly následně navrženy a syntetizovány alosterické inhibitory a modulátoru tohoto proteinu. Hlavním tématem středečního dne byly nanostruktury v nanomedicíně. Závěrem Dále byl uspořádán workshop, tentokrát v podobě cvičení pro zúčastněné studenty. Poslední den byl věnován různým přednáškám, cyklus přednášek byl označen jako Hot Topics a zahrnoval přednášky o kmenových buňkách a epigenetice.

Fotogalerie


Datum:2. - 7. 7. 2012
Název:European School of Medicinal Chemistry, Urbin

Informace:Ve dnech 2. - 7. 7. 2012 se členové týmu Kombichem účastnili Letní školy medicinální chemie (European School of Medicinal Chemistry) v Urbinu v Itálii. Tato mezinárodní konference byla zaměřena na vzdělávání mladých vědeckých pracovníků a Ph.D. studentů v oblasti medicinální a organické chemie. V jednotlivých sekcích byly prezentovány nejnovější informace na téma: Malaria and neglected tropical diseases; Fragment-based drug discovery: Principles, approaches and tools; Adventures in natural products synthesis and biotechnological methodologies. Součástí setkání byly i „workshopy“, kde účastníci aktivně řešili cvičení na téma: Fragment based drug discovery; Biocatalysis and organic synthesis. Konference se účastnili (abecedně): RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.; Aidan Harrison, Ph.D.; Mgr. Lukáš Jedinák; Mgr. Adam Šimáček a Mgr. Barbora Vaňková.

Fotogalerie


Datum:17. – 21. 6. 2012
Název:7th Euroasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, Istanbul

Informace:Ve dnech 17-21. 6. 2012 se zástupce vedoucího výzkumného týmu docent Jan Hlaváč zúčastnil mezinárodní konference s názvem 7th Euroasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, která se konala v tureckém Istanbulu. V rámci své přednášky seznámil ostatní účastníky s náplní výzkumných prací v oblasti vývoje biologicky aktivních heterocyklů odvozených od 2-fenyl-3-hydroxy-4(1H)-chinolonů, kterým se věnuje vědecký tým v rámci projektu KombiChem. Poukázáno bylo zejména na jejich protinádorovou aktivitu, která se jeví u některých derivátů jako velmi slibná. Přednáška vyvolala řadu dotazů týkajících se vztahu struktury a aktivity a rovněž automatizace procesu syntézy.

Fotogalerie


Datum:29. - 30. 5. 2012
Název:Lab Automation Conference, Hamburk

Informace:Tato mezinárodní konference byla zaměřena na současné možnosti a inovace automatizace v chemických a biochemických laboratořích. Kromě řady přednášek pojednávajících o nejrůznějších aspektech laboratorní automatizace (od obecné strategie až po konkrétní aplikace ve výzkumu a vývoji) byla součástí konference exhibice několika desítek firem z celého světa, které prezentovaly nejnovější technická řešení automatizace řady laboratorních postupů a přístrojů. Zejména tato exhibice byla primárním středem našeho zájmu. Pozornost byla posléze soustředěna na prezentovaný automatizovaný syntetizér firmy Zinsser, který byl předběžně vybrán jako jeden z kandidátů do plánovaného přístrojového parku určeného k automatizaci kombinatoriální syntézy na pevné fázi i v roztoku. V průběhu exhibice byl dále nalezen zajímavý produkt firmy Thermo – originální, nově software vyvinutý pro přehledné skladování chemických knihoven. Se zástupci obou zmíněných firem byl navázán kontakt pro další jednání. Konference se za výzkumný tým projektu KombiChem zúčastnil docent Jan Hlaváč a docent Miroslav Soural.

Fotogalerie


Datum:6. 12. 2011
Název:International Congress on Heterocyclic Chemistry SECC - Glasgow

Informace:V srpnu 2011 se dva členové týmu Kombichem (Mgr. Naděžda Cankařová a Mgr. Barbora Vaňková) zúčastnili mezinárodní konference ve Skotském Glasgow. Obě studentky zde přednesly své příspěvky týkající se využití kombinatoriální syntézy na pevné fázi ve výzkumu biologicky aktivních sloučenin. Více zde.


Datum:26. - 29. 6. 2011
Název:14th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry

Informace:Ve dnech 26.-29. června 2011 se konala mezinárodní konference týkající se nových poznatků v oblasti heterocycklické chemie, které se zúčastnil z týmu Kombichem člen realizačního týmu doc. Hlaváč. Formou posteru shrnul odbornou činnost členů týmu a některé dosažené vědecké výsledky. V rámci odborných a společenských aktivit konaných během konference byly navázány kontakty se zahraničními odborníky, kteří přislíbili spolupráci jak na vzdělávacích akcích určených pro členy týmu a další pracovníky VaV, tak v oblasti odborné spolupráce. Při diskusi s organizátory 14. ročníku této konference bylo dohodnuto, že se jubilejní, 15. ročník uskuteční v Olomouci, a to pod záštitou Katedry organické chemie.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Admin | 2011 | created by Martin MIKLOŠ