Join our team
Katedra organické chemie | UPOL

Aktuality

Odborný seminář: Praktické aspekty "counter current" chromatografie

více


Interní seminář: Cupper-free click reactions - current state of arte

více


Interní seminář: Possibility of novel linkers for SPOS

více


Interní seminář: New systems for fluorescent labeling of mitochondria

více


Interní seminář: Labile or resistant Rink resin

více


Interní seminář: Unexpected reaction or hydrazones on solid support under base treatment

více


starší aktuality >>>

Hlavním cílem projektu bylo sestavit výzkumný tým pod vedením reintegrujícího se experta zaměřený na výzkum v oblasti kombinatoriální chemie a solid-phase syntézy organických sloučenin (SPOS). Snahou bylo vytvořit kolektiv s mezinárodním složením tak, aby byla navazována spolupráce s jinými institucemi, rozvíjena komunikace členů týmu v angličtině a přebírány vhodné prvky laboratorních i řídících postupů.

Odborným cílem týmu je jednak implementace stávajících metod a metodik pro tvorbu chemických knihoven pro účely spojené s vývojem nových léčiv a jednak vývoj nových postupů a instrumentace pro tyto účely a vytvoření tak týmu konkurenceschopného v mezinárodním měřítku.

Vzdělávacím cílem nového týmu je zavedení vzdělávacích aktivit pro studenty - potenciální výzkumné pracovníky a pro stávající vědecké pracovníky. U pregraduálních studentů je cílem zvýšit jejich odborný přehled týkající se principu solid-phase syntézy a kombinatoriální chemie a jejího významu v oblasti medicinální chemie i v jiných oblastech. U vědeckých pracovníků a Ph.D. studentů pak ukazovat možnosti praktické aplikace těchto metod a jejich využití pro navázání konkrétní spolupráce.

V projektu jsou vytvářena nová pracovní místa, a to zejména pro mladé vědecké pracovníky a Ph.D. studenty. Snahou je vytvářet v budoucnu satelitní výzkumné skupiny z rekrutovaných členů týmu, a tak postupně dále personálně rozšiřovat tým kombinatoriální chemie s cílem koncentrovat schopné mladé výzkumné pracovníky v centru Biomedreg.

Celkově lze říci, že cílem projektu je produkování velkého množství kvalitních výsledků nově vytvořeným mezinárodním výzkumným týmem, jak v oblasti základního výzkumu, tak v oblasti výzkumu aplikovaného, vzdělávat po stránce praktické i teoretické další studenty, inovovat odborný přehled stávajících výzkumných pracovníků VaV a zvyšovat efektivitu grantové politiky.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Admin | 2011 | created by Martin MIKLOŠ