Join our team
Katedra organické chemie | UPOL

Aktuality

Odborný seminář: Praktické aspekty "counter current" chromatografie

více


Interní seminář: Cupper-free click reactions - current state of arte

více


Interní seminář: Possibility of novel linkers for SPOS

více


Interní seminář: New systems for fluorescent labeling of mitochondria

více


Interní seminář: Labile or resistant Rink resin

více


Interní seminář: Unexpected reaction or hydrazones on solid support under base treatment

více


starší aktuality >>>

Cílovou skupinu projektu, kterou tvoří akademičtí pracovníci, vědečtí pracovníci a studenti UP, je možno rozdělit na 3 skupiny:

První skupinu tvoří akademičtí, vědečtí pracovníci a Ph.D. studenti UP pracující v oboru biologie, farmakologie či medicíny, kteří přímo využívají praktické výstupy, tedy knihovny chemických sloučenin, pro svou další vědeckou práci. Společným cílem pracovníků je navázat a udržovat těsný kontakt s organickými chemiky tak, aby mohly být využívány moderní syntetické přístupy pro účely jejich výzkumu. Vědečtí pracovníci jsou přímo seznamováni s aktuálními možnostmi kombinatoriální chemie a syntézy na pevné fázi a s jejich praktickými aplikacemi na odborných seminářích.

Další skupinou jsou studenti Ph.D. oboru organická chemie UP a vědečtí pracovníci přijati na UP, kteří pracují v nově vzniklém týmu a získávají odborné zkušenosti z dané oblasti. Jejich snahou je získat co nejvíce praktických i teoretických poznatků v dané oblasti, získat odborné znalosti z příbuzných oborů, vytvořit dostatečný počet kvalitních vědeckých výstupů a vytvořit si přehled o moderním pojetí organické syntézy.

Třetí skupinou jsou studenti UP oboru Bioorganická chemie, Organická chemie a příbuzných oborů. Jejich snahou je získávat co nejmodernější poznatky z oboru, zejména z oblasti vývoje léčiv o významu organické syntézy v tomto procesu a v závislosti na svém odborném zaměření se seznamovat s moderními teoretickými i praktickými přístupy, které jsou k tomu používány. Cílem je zkvalitnit výchovu budoucích vědeckých pracovníků, kteří budou schopni se plnohodnotně zapojit do práce výzkumných organizací.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Admin | 2011 | created by Martin MIKLOŠ