Join our team
Katedra organické chemie | UPOL

Aktuality

Odborný seminář: Praktické aspekty "counter current" chromatografie

více


Interní seminář: Cupper-free click reactions - current state of arte

více


Interní seminář: Possibility of novel linkers for SPOS

více


Interní seminář: New systems for fluorescent labeling of mitochondria

více


Interní seminář: Labile or resistant Rink resin

více


Interní seminář: Unexpected reaction or hydrazones on solid support under base treatment

více


starší aktuality >>>
Kurzy:


Datum:13.– 14.12.2013
Název:Syntéza na pevné fázi a kombinatoriální chemie

Popis:Ve dnech 13. a 14.12.2013 se v rámci projektu KombiChem uskutečnila již třetí ze série kurzů „Syntéza na pevné fázi a kombinatoriální chemie“. Na tomto kurzu byla pozornost věnována spojení solid-phase syntézy s vysocekapacitní syntézou a purifikací chemických knihoven. Kurz byl rozdělen na teoretickou a praktickou část a byl určen jak pregraduálním studentům, tak postgraduálním studentům a vědeckým pracovníkům. Kurzu se zúčastnilo celkem 11 studentů. Organizačně se na přípravě a realizaci kurzu podíleli členové výzkumného týmu projektu doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. a Mgr. Barbora Lemrová, Ph.D.


Datum:13. a 14. 11. 2012
Název:Syntéza na pevné fázi a kombinatoriální chemie

Popis:Ve dnech 13. a 14. listopadu 2012 proběhl v prostorách učeben a laboratoří Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci kurz „Syntéza na pevné fázi a kombinatoriální chemie“. Na programu kurzu, kterého se zúčastnili studenti magisterského studia programu Bioorganická chemie, Chemie a Organická chemie, bylo především seznámení se a prohloubení znalostí a zkušeností studentů s kombinatoriální chemií a novými metodami v tomto oboru chemie.

Kurz organizačně zajišťovali pracovníci Katedry organické chemie docent Miroslav Soural, magistra Barbora Lemrová a magistra Veronika Fülöpová.


Datum:9. a 10. 2. 2012
Název:Syntéza na pevné fázi a kombinatoriální chemie

Popis:9. a 10. 2. 2012 se v rámci projektu KombiChem uskutečnil první ze série kurzů „Syntéza na pevné fázi a kombinatoriální chemie“. Kurz syntézy na pevné fázi byl uspořádán pro studenty studijního programu Bioorganická chemie, Chemie a Organická chemie. Zúčastnili se jej zejména studenti, kteří se v rámci tvorby svých závěrečných prací věnují tradiční organické syntéze v roztoku. Kurz syntézy na polystyrenové pryskyřici umožnil získat studentům teoretické a zejména praktické zkušenosti z dané oblasti, se kterou by se při standardním průběhu svého studia neměli možnost setkat. Organizačně se na přípravě a realizaci kurzu podíleli členové výzkumného týmu projektu doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D., Mgr. Naděžda Cankařová, Ph.D. a Mgr. Barbora Vaňková.
Fotogalerie:Syntéza na pevné fázi a kombinatoriální chemie
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Admin | 2011 | created by Martin MIKLOŠ